We Can't Help Everyone But Everyone Can Help Someone

Femke Pol

( Member of team: Jonathan en Femke  )

Closed You can't donate anymore
from €150 (246%)

Hallo! Ik ben Femke Pol en ik ben sinds mijn 18de stamcel donor!
Ik vind het belangrijk om informatie over stamcel donatie te verspreiden, omdat ik het idee heb dat maar weinig mensen weten wat het inhoudt / dat het bestaat en waarom het zo belangrijk is.

Om te beginnen, wat zijn stamcellen? Stamcellen zijn eigenlijk cellen die nog elk cel typen kunnen worden, denk hierbij aan cellen in de huid, in de lever maar ook bijvoorbeeld bloedcellen. Dit soort cellen zijn dus enorm belangrijk! Bloed stamcellen zorgen dus voor de aanmaak van nieuwe bloedcellen en dit moet voortdurend gebeuren, omdat de oude bloedcellen worden afgebroken. Er zijn drie soorten bloedcellen. De rode bloedcellen zijn nodig voor het transport van zuurstof in het lichaam. De witte bloedcellen zorgen voor de afweer tegen infecties en bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling.

Bij bloedkanker spelen vooral de wittebloed cellen een rol, deze rijpen niet goed uit waardoor zij hun functie niet kunnen uitvoeren en het gevolg is dat de weerstand van het lichaam dus afneemt. Bovendien delen de onrijpe cellen snel en veel waardoor er ophoping plaats vindt in het beenmerg ( dit is waar de bloed stamcellen liggen en waar de uitrijping van de bloedcellen plaatsvindt) waardoor er dus ook minder ruimte is voor de aanmaak van rode bloedcellen en bloedplaatjes wat resulteert in een tekort met alle gevolgen van dien.

De eerste keer dat ik van stamcellen en stamcel donatie hoorde was tijdens het eerste jaar van mij opleiding: biologie en medisch laboratorium onderzoek

Hier heb ik namelijk meegewerkt aan een project dat over CML ofwel chronische myeloide leukemie ging, dit is een vorm van bloedkanker. Ik heb me hierbij vooral gefocussed op de therapie en dus de behandeling van CML. Wat mij opviel was dat CML in vroege stadia goed te behandelen is en dat de medicatie de symptomen van de ziekte bijna geheel kan onderdrukken, wat natuurlijk fantastisch is. Maar wat mij verbaasde was dat er nog geen enkel medicijn is dat de zieke echt kan genezen.. Daarbij gaat CML in een later stadia over in AML acute myeloide leukemie en is stamcel transplantatie vaak het enige en laatste red middel. De enige manier waarop patiënten met leukemie dus kunnen genezen is doormiddel van een stamcel transplantatie

Bij een stamcel transplantatie worden de stamcellen van de patiënt vervangen door de gezonde stamcellen van de donor. Uit onderzoek is gebleken dat donorcellen niet alleen het zieke beenmerg van een patiënt kunnen vervangen waardoor er weer gezonde bloedcellen gemaakt kunnen worden ,maar ook een afweerreactie kunnen starten tegen de nog overgebleven kwaadaardige cellen. Waardoor de patiënt dus kan genezen!

Hiervoor zijn dus veel stamcel donoren nodig! Alleen de kans dat een patiënt een match vindt binnen zijn/haar eigen familie is helaas maar 25 %.

Dit komt omdat een deeltje van het genetisch materiaal: HLA dat staat voor humaan leukocyte antigen op de buitenkant van zo goed als elke cel in je lichaam zit. HLA is als het ware een soort ID kaart van de cel. Het dient als bewijs dat de cel tot het eigen lichaam behoort. Dat is belangrijk om te voorkomen dat de cel door het immuunsysteem zou worden opgeruimd. Het is bij het vinden van een donor match dus erg belangerijk dat het HLA type van de donor zoveel mogelijk overeenkomt met het HLA type van de patiënt om zo afstoting van de stamcellen te voorkomen.

Hierom is het dus belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen in het stamcel donor register komen te staan, zodat patiënten zo snel mogelijk een passende donor kunnen vinden en kunnen genezen van deze vreselijke ziekte!

(Als je geregistreerd staat als donor zit je nergens aan vast , het is geheel vrijwillig en je kunt op elk moment terug komen op je besluit)

Dit project was echt een eye opener voor mij, vooral omdat je patiënten op deze manier kan helpen genezen , waar een medicijn nog niet toe in staat is. De stamcellen die je doneert worden daarbij ook door je eigen lichaam gewoon weer aangemaakt.
Je kan dus iemand helpen genezen en een kans geven op leven terwijl je er zelf niks van merkt!

Met de aankomende lentewandeling op 10 april hoop ik zoveel mogelijk geld in te zamelen om zo meer donoren te kunnen registreren en de patiënten die wachten op een donor een hart onder de riem te steken!

Zo maak ik me sterk voor Matchis! Word donor!

We can’t help everyone but we all can help someone!

Promote this page with a cool poster. You can determine the text yourself and then print the poster and put it up anywhere. Anyone can make a poster of this page, including friends, family, colleagues, people from your sports team or classmates. Put the poster up in a supermarket, behind the window at shops, at companies or at school. Putting up a poster is often no problem if you ask nicely and explain what it is for.

View all
€13,37 10-04-2021 | 12:02
€10 10-04-2021 | 10:32 Een vriend vroeg me om te helpen
€10 09-04-2021 | 23:42 Succes morgen en supermooi doel
€40 09-04-2021 | 19:13
€5 09-04-2021 | 18:47 A friend brought me here, but it's an admirable cause. I can't give much but I hope it goes well!