GENIUS expertise team

airbags4matchis
from € 2.000 (100%)

GENIUS verwerkt niet-geactiveerde airbags. Bij ontmanteling van de airbags komt een materiaalstroom nylon (het airbagkussen) vrij. Dit nylon wordt volledig schoon aangeboden aan een aantal verwerkers, hierdoor ontstaat er ook een financiële stroom. Door dit geld aan te wenden voor Matchis, kunnen de airbags nóg een keer levens redden!  

airbags4matchis, van materiaalrecycling naar financiële ondersteuning

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

View all
€ 50 24-06-2020 | 14:46
€ 434,50 23-06-2020 | 14:54 Namens De Paauw Plasticrecycling BV
€ 85 30-12-2019 | 07:52 Namens Tervo Design
€ 175 25-11-2019 | 21:57 Namens Tervo Design Finland
€ 350 13-11-2019 | 11:15 Namens Tesla